Home / Tin tức / Bảo Vệ Ngày & Đêm nâng tầm giá trị về thương hiệu

Bảo Vệ Ngày & Đêm nâng tầm giá trị về thương hiệu

Bảo Vệ Ngày & Đêm nâng tầm giá trị về thương hiệu

Đạo đức nghề nghiệp được lấy làm cơ sở phát triển thương hiệu, nhân viên bảo vệ ngày đêm coi giá trị đạo đức của nhân viên bảo vệ là báu vật, là giá trị cốt lõi để phát triển uy tín và chất lượng, chất lượng được áp dụng cho toàn bộ công tác bảo vệ ngày đêm hệ thống trong nước. Ngày và đêm tại Nhà máy Suntory PepsiCo (Hawk Mon, TP.HCM)

Ngày và đêm tại Nhà máy Suntory PepsiCo (Hawk Mon, TP.HCM)

Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng các tiêu chuẩn và giá trị đạo đức nghề nghiệp là điều tối quan trọng trong bất kỳ ngành nghề nào. Theo quản lý của bảo vệ Ngày & Đêm, tinh thần và tiêu chuẩn của nhân viên an ninh cần được coi là ưu tiên hàng đầu ngay từ khi họ nhận công tác. Tất cả nhân viên đều được giám sát chặt chẽ thông qua các chứng chỉ hạnh kiểm tốt do cơ quan nhà nước chứng nhận, theo đó là các chương trình đào tạo và quản lý trong quá trình làm việc. Vì sản phẩm và dịch vụ của Bảo vệ Ngày & Đêm là giá trị cốt lõi. Một người bảo vệ tốt hay không, một cái đầu “trong sáng” hay không? Trước hết, nó được thể hiện ở hành vi giao tiếp, thái độ và tác phong nơi làm việc. Kết quả này là  một quá trình rèn luyện thường xuyên của mỗi nhân viên bảo vệ Ngày và Đêm, được khách hàng nhận xét, đánh giá và ghi nhận. .

Nhân viên Bảo vệ Ngày & Đêm tại Bình Dương

Nhân viên Bảo vệ Ngày & Đêm tại Bình Dương

Bảo Vệ Ngày & Đêm xác định và coi trọng đội ngũ vệ sĩ và đạo đức nghề nghiệp của Công ty Ngày & Đêm là nền tảng cho sự phát triển bền vững của công ty. Với phương châm “Trao dồi đức hạnh, thể hiện tài năng và xứng đáng với danh hiệu vệ sĩ”, Bảo Vệ Ngày & Đêm đã tạo dựng được một bản sắc riêng và phát triển trở thành một công ty có uy tín trong ngành dịch vụ bảo vệ. Đây là điều mà các nhân viên của công ty rất tự hào. Đội ngũ nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp  đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên giá trị cốt lõi là danh tiếng của thương hiệu.