Home / Thư viện hình / Càng khó khăn, càng đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid–19

Càng khó khăn, càng đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid–19

Càng khó khăn, càng đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid–19

Ngày 09/09/2021, Công ty Bảo vệ Ngày và Đêm chủ trương thành lập trạng thái “Chung sống bình thường mới với dịch bệnh” thông qua họp mạng, chia sẻ với các chi nhánh, văn phòng đại diện và toàn thể nhân viên để cùng nhau vượt qua khó khăn, thúc đẩy sự phát triển phức tạp của đại dịch Covid-19 Phát triển kinh doanh trong bối cảnh.

An ninh ngày và đêm thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc phòng chống dịch, bảo vệ mục tiêu Bảo vệ ngày đêm thực hiện nghiêm túc nội quy phòng chống dịch để bảo vệ mục tiêu Sáng ngày 09/09/2021, Hội đồng quản trị Công ty Bảo vệ Ngày và Đêm đã tổ chức hội thảo web với chủ đề “Môi trường kinh doanh mới, cộng sinh với đại dịch”, có sự tham gia của đại diện thành viên và ban giám đốc. , Có 26 trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện, các sở ban ngành trên cả nước.

 baovengaydem_huongtrocapmuacovid_3 baovengayvadem_quyết tâm chống dịch Covid_19

Khi đợt dịch bùng phát vào cuối tháng 5/2021, công ty đã nhanh chóng quy định các thủ tục và chế độ lương cho nhân viên bị cách ly do dịch Covid-19 và được áp dụng cho đến ngày nay. Nhân viên F0 bị cách ly được hưởng toàn bộ tiền lương trong thời gian điều trị cách ly, nhân viên F1 được cách ly tại nhà và được hưởng lương cơ bản trong thời gian cách ly tập trung, và nhân viên không thể làm việc do bệnh phong.

baovengayvadem_được trợ cấp mùa dịch Covid_19

 baovengayvadem_được trợ cấp mùa dịch Covid_19

Công ty đã nhận được gói hỗ trợ 80.000 / ngày, hơn 300 công nhân viên bị suy giảm sản xuất vì dịch bệnh, cá nhân, công ty cũng xem xét hỗ trợ tiền mặt phù hợp tùy theo tình hình. Vì vậy, từ tháng 6/2021 đến tháng 8/2021, công tác ứng phó với dịch chỉ diễn ra trong 3 tháng, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng công ty đã chi các gói hỗ trợ, tiền thuốc men, chi phí, tiền ăn cho người lao động 3 khu vực tại chỗ và cách ly. Hàng tỷ đồng, chi phí lương của nhân viên F0 và F1, chi hỗ trợ nhân viên nghỉ không lương, chi hỗ trợ nhân viên ốm đau, bệnh tật,