Home / Dịch vụ của chúng tôi / Chuyên cung cấp Bảo vệ chất lượng cao NDS PRO

Chuyên cung cấp Bảo vệ chất lượng cao NDS PRO

Dịch vụ Bảo vệ Chất lượng Cao – NDS PRO được thiết kế theo yêu cầu và mong đợi của mỗi khách hàng, không những đáp ứng vấn đề cốt lõi đảm bảo an ninh, an toàn về người và tài sản cho khách hàng mà còn giúp khách hàng đáp ứng các yêu cầu khắc khe của đối tác kinh doanh của mình với phương châm BẢO VỆ NGÀY ĐÊM- NGÀY ĐÊM AN TOÀN.

Dành cho những khách hàng đang gặp phải vấn đề về tuân thủ nghiêm ngặt: Hiệp Định: IPO, TPP,… Luật Pháp: Luật Lao Động, Bảo Hiểm,… Tiêu Chuẩn Quốc Tế: WRAP, CTPAT, SEDEX, EICC, …

Dịch vụ Bảo vệ Chất lượng Cao – NDS PRO đáp ứng các tiêu chuẩn sau: