Home / Thư viện hình / Ngày & Đêm tham gia chương trình Giờ Thứ 9- HTV

Ngày & Đêm tham gia chương trình Giờ Thứ 9- HTV

Ngày & Đêm tham gia chương trình Giờ Thứ 9- HTV

Bảo Vệ Ngày & Đêm tham gia chương trình giờ thứ 9 do truyền hình HTV tổ chức đánh dấu bước phát triển của Công ty cũng như toàn thể Cán Bộ nhân viên Công Ty Bảo Vệ Ngày & Đêm ngày càng vươn xa hơn nữa, xứng đáng là 1 công ty bảo vệ mang tầm quốc tế.